Skuteczna i nowoczesna ochrona przeciwpożarowa

Specjalizujemy się w nowoczesnych systemach zamknięć przeciwpożarowych – zaprojektowanych i wyprodukowanych z zastosowaniem najnowszych technologii.

Z duchem czasu

Często są to rozwiązania wyznaczające nowe kierunki rozwoju zabezpieczeń przeciwpożarowych i otwierające projektantom nowe możliwości tworzenia koncepcji ochrony przeciwpożarowej budynków przyjaznych inwestorom, architektom i użytkownikom.

Takim nowatorskim rozwiązaniem są np. grodzie przeciwpożarowe – zamknięcia przeciwpożarowe do otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych, przez które przechodzą systemy transportowe.

Klienci

Oferowane przez nas rozwiązania stosowane są praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Są to zarówno zakłady przemysłowe (fabryki, cementownie, zakłady przetwórstwa spożywczego, cukrownie, drukarnie, zakłady przetwórstwa drewna i tytoniu, zakłady mięsne), obiekty użyteczności publicznej (lotniska, teatry, centra kultury, obiekty widowiskowo-sportowe) jak i wielkopłaszczyznowe centra handlowo-usługowe.

Serwis na terenie całej Polski

Pierot Sp. z o.o. ma siedzibę w Olsztynie, ale obszarem działania obejmuje cały kraj. Trzon firmy stanowią pracownicy pracujący od początku jej powstania.

Stale doskonaląca się kadra oraz możliwości zaprojektowania i dostarczenia indywidualnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb są naszymi niekwestionowanymi atutami.

Doradztwo

Nawet osoby stykające się z problematyką ochrony przeciwpożarowej zawodowo, tj. architekci, projektanci i inwestorzy, mają problemy z dotarciem do usystematyzowanych i precyzyjnych informacji na ten temat. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, próbujemy przybliżyć wszystkim zainteresowanym to, co w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest najistotniejsze, tj. doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań dla konkretnych przypadków wymagających zastosowania technicznych środków ochrony przeciwpożarowej.

Jakość, która broni się sama

Rozwiązania, które wymyślono i wprowadzono do produkcji przed ponad 40 laty są przez cały czas udoskonalane. Wnioski z setek przeprowadzonych badań ogniowych oraz doświadczenia z tysięcy zrealizowanych projektów są na bieżąco uwzględniane przez konstruktorów i wpływają na dzisiejszy kształt produktu.

Kurtyny przeciwpożarowe

Jest to system uniwersalny w klasach E, EW oraz EI, dający architektom możliwie największą swobodę w projektowaniu, pozwalający na podział powierzchni obiektu na strefy pożarowe w sposób gwarantujący jej efektywne wykorzystanie. Kompaktowe wymiary konstrukcji pozwalają na jej zintegrowanie z wizją architekta lub projektanta.

Kurtyny dymowe

Spełniają warunki i są certyfikowane zgodnie z normą PN EN 12101-1. System ten pozwala na zdefiniowaną w czasie ochronę przeciwdymową przestrzeni oraz podział dużych kubatur na strefy lub zbiorniki dymowe. W razie pożaru kontroluje ruch gazów pożarowych wewnątrz budynku.

Kurtyny dymoszczelne

Stanowią skuteczną ochronę przed dymem przy wysokich ciśnieniach i temperaturach do 200° C niezawodnie chroniąc przed wnikaniem dymu – tak jak dla drzwi dymoszczelnych. Spełniają wymagania dotyczące ochrony przed dymem zgodnie z DIN 18095-3. Możliwe połączenie dymoszczelności z ochroną przeciwpożarową w klasach E oraz EW.

Grodzie przeciwpożarowe

Grodzie przeciwpożarowe to ogólna nazwa systemu szczelnych i izolacyjnych ogniowo (klasa EI) zamknięć przeciwpożarowych otworów w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, przez które przechodzą systemy transportowe. Spełniają warunki i są certyfikowane zgodnie z normą PN EN 1366-7.

Serwis

Odpowiedzialnie i kompleksowo na terenie całego kraju. Obejmuje dostawę i montaż oferowanych przez nas rozwiązań jak i ich serwisowanie w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Kontakt

Masz pytania, problem, lub po prostu Jesteś ciekawy czy nasze rozwiązania pasują do Twojej koncepcji oraz potrzeb – zadzwoń lub napisz.
Chętnie podejmiemy rozmowę. Uważamy, że nie ma nierozsądnych pytań są tylko niekompetentne odpowiedzi.

To tylko kilka z głównych cech, jest ich dużo więcej

  • Innowacyjne rozwiązania

  • Produkcja z zastosowaniem najnowszych technologii pod nadzorem VdS

  • Trwałe i niezawodne produkty – do 200.000 cykli pracy non-stop

  • Kompaktowa zabudowa

  • Dostosowanie rozwiązań do istniejących warunków zabudowy

  • Wszechstronność zastosowań

  • Doświadczona kadra

  • Indywidualne podejście do każdego projektu

  • Dostawa i montaż na terenie całego kraju