Kurtyny przeciwpożarowe

Jest to system uniwersalny, dający architektom możliwie największą swobodę w projektowaniu, a inwestorom pozwalający na podział powierzchni obiektu w sposób gwarantujący jej efektywne wykorzystanie.

Rolowane kurtyny przeciwpożarowe

Zgodność z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz wytycznymi ubezpieczalni często wymaga zastosowania różnorodnych strukturalnych środków ochrony przeciwpożarowej. Tekstylne rolowane kurtyny przeciwpożarowe odgrywają tutaj ważną rolę zapewniając skuteczną ochronę przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się dymu i ognia. Jednocześnie oferują wysoki stopień elastyczności w zakresie instalacji i wykonania – nie tylko ze względu na obecnie znacznie zwiększoną różnorodność naszych produktów. W porównaniu do tradycyjnych drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych, a także bram i klap, systemy tekstylne oferują wiele korzyści w zależności od osiągnięcia zamierzonego celu. Segmentacja budynków na poszczególne strefy pożarowe oddziela sąsiednie obszary, a jednocześnie tworzy bezpieczne drogi ewakuacyjne i ratownicze.

Kurtyny przeciwpożarowe – możliwości systemu

 • zamknięcie przeciwpożarowe otworu w ścianie oddzielenia pożarowego
 • podział dużych przestrzeni na strefy pożarowe (Fibershield jako ściana oddzielenia przeciwpożarowego)
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe fasad
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe otworów dużych i bardzo dużych, których ochrona za pomocą tradycyjnych rozwiązań jest technicznie niemożliwa lub nieopłacalna
 • zachowanie funkcjonalności obiektów przy zachowaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwpożarowej
 • mniejsze koszty w porównaniu do wielu tradycyjnych środków technicznych ochrony przeciwpożarowej
 • zwiększenie efektywnej powierzchni czynnej obiektu (brak powierzchni odstawczych).

Jest to równocześnie jedyny na świecie system elastycznych zamknięć przeciwpożarowych, który może się pochwalić szczelnością ogniową powyżej 240 minut.

Wymagania

 • zamykanie bez zewnętrznego źródła energi – kurtyny wyposażone w napęd „gravigen”
 • zamknięcie przeciwpożarowe otworów w ścianach oddzielenia pożarowego
 • podział dużych przestrzeni na strefy pożarowe (Fibershield jako ściana oddzielenia przeciwpożarowego)
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe fasad
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe otworów dużych i bardzo dużych, których ochrona za pomocą tradycyjnych rozwiązań jest technicznie niemożliwa lub nieopłacalna
 • zachowanie funkcjonalności obiektów przy zachowaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwpożarowej
 • mniejsze koszty w porównaniu do wielu tradycyjnych środków technicznych ochrony przeciwpożarowej
 • zwiększenie efektywnej powierzchni czynnej obiektu (brak powierzchni odstawczych)

Osiągnięte klasy szczelności ogniowej

Jako system jednokomponentowy kurtyny przeciwpożarowe typu Fibershield realizują cele ochronne w klasach:

 • E30 do E240
 • EI30 do EI60
 • E90EW90 do E180EW120.

Liczba po oznaczeniu E/EI/EW oznacza czas (w minutach), przez jaki kurtyna przeciwpożarowa gwarantuje spełnienie wymagań przewidzianych dla danej klasy.

Specyfikacja i zastosowanie

Tekstylne kurtyny przeciwpożarowe stosuje się w celu zamknięcia otworów ściennych lub sufitowych na wypadek pożaru. Ich konstrukcja (technika zwijania lub składania) i zastosowanie różnych tkanin umożliwia szeroki zakres zastosowań, a także różne cele ochrony lub klasyfikacje i klasy czasowe.

Budowa

Kurtyny przeciwpożarowe są zamknięciem, w którego skład wchodzą:

 • elementy stałe: kaseta nawojowa i boczne szyny prowadzące
 • elementy ruchome: płaszcz Fibershield z listwą końcową, wał nawojowy z napędem
 • sterowania.

W stanie czuwania płaszcz kurtyny zwinięty jest w kasecie nawojowej. W razie alarmu pożarowego rozwija się automatycznie – zamykając chroniony otwór.

System przeszedł odpowiednie testy i spełnia wymagania pozwalające na montaż:

 • na ścianach i stropach oddzielenia pożarowego pełnych oraz
 • na ścianach i stropach lekkich (gipsowo-kartonowych).

Może być stosowany jako zamknięcie przeciwpożarowe otworów o różnych kierunkach zamykania:

 • pionowym (otwory w ścianach)
 • poziomym (otwory w stropach).

Praktyczne zastosowania kurtyn przeciwpożarowych

System ten pozwala na zdefiniowaną w czasie ochronę przeciwpożarową określonych otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego lub podział dużych przestrzeni na strefy pożarowe.

Przykłady zastosowań

 • zamknięcia przeciwpożarowe otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego
 • ochrona fasad i narożników budynków (jako system wewnętrzny lub zewnętrzny)
 • tworzenie przegród – ścian oddzielenia przeciwpożarowego
 • zamknięcie przeciwpożarowe szachtów schodów ruchomych – podział obiektu na poziome strefy pożarowe
 • tworzenie podstref – sekcji w ramach jednej strefy pożarowej (podstrefy Fibershield, osłaniając szczególnie wrażliwe obszary w razie pożaru, nie zakłócają technologii produkcji, a chronią na wypadek zagrożenia)
 • współpraca z instalacją do gaszenia gazowego (stworzenie podstref, do których kierowane są gazowe środki gaśnicze, pozwala na znaczną redukcję ich zużycia)
 • ochrona prześwietli, dachów, kopuł poziomych i przestrzeni międzypoziomowych
 • ochrona dróg ewakuacyjnych – klasa E180EW120
 • ochrona dymowa i przeciwpożarowa chronionych przestrzeni – klasa DH120.

To tylko kilka z głównych cech, jest ich dużo więcej

 • Innowacyjne rozwiązania

 • Produkcja z zastosowaniem najnowszych technologii pod nadzorem VdS

 • Trwałe i niezawodne produkty – do 200.000 cykli pracy non-stop

 • Kompaktowa zabudowa

 • Dostosowanie rozwiązań do istniejących warunków zabudowy

 • Wszechstronność zastosowań

 • Doświadczona kadra

 • Indywidualne podejście do każdego projektu

 • Dostawa i montaż na terenie całego kraju