Ochrona Danych Osobowych – RODO

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz mając na uwadze przejrzystość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, które nam powierzyliście, uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do nowych przepisów.

Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia swoich danych, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Przypominamy, że administratorem Państwa danych jest Pierot Sp. z o.o. ul. Polna 5/1, 10-059 Olsztyn, NIP 739-000-21-85.
Jeżeli Państwo nie zgadzacie się na dalsze przetwarzanie przez nas Waszych danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą e-maila: info@pierot.pl lub pod nr telefonu (89) 527 74 59.

Więcej na temat przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo przeczytać tutaj: https://pierot.pl/wp-content/uploads/2018/09/PR-08-05-18-RODO-Ochrona-Danych-Osobowych.pdf